Bij Spiegelende Coach vinden coaching sessies voor individuen en teams plaats waarbij het paard als co-coach gebruikt wordt. Het coachen is altijd gericht op verandering in gedrag of het maken van (lastige) keuzes. Drijvende kracht en coach achter Spiegelende Coach is Susan Romkes, EOCP gecertificeerd paardencoach. De Spiegelende Coach werkt voornamelijk in regio Drachten (Donkerbroek) en ook de teamcoaching is vooral gericht op deze regio. Echter is er veel mogelijk in overleg, teamcoaching en paardencoaching in Friesland, Drenthe, Groningen en Overijsel is ook mogelijk, ook met eigen paard.

Maar waarom nou met paarden? Het fijne aan het werken met paarden is dat zij altijd oordeel- en waardevrij zijn en reageren op het nu. De paarden reageren op jou en laten je ervaren welk gedrag effectief is en welk gedrag niet, dit alles vanuit zijn natuurlijk gedrag en kudde-instinct. Het is heel snel mogelijk om te komen tot de kern van het probleem doordat er gewerkt wordt aan de hand van de vier assen van verandering. Tijdens de sessie wordt er zelfs al geoefend met nieuwe mogelijkheden en ervaar je hoe effectief dit is. Paardencoaching is goed in te zetten voor verschillende vraagstukken. Onder andere bij het maken van lastige keuzes, natuurlijk leiderschap, vergroten van het zelfvertrouwen of de grip op je eigen leven (terug) krijgen. Voor teams is paardencoaching in te zetten om het beste uit de teamleden naar voren te halen, de paarden reageren feilloos op de natuurlijke positie in het team.

Ook voor een cursus zelfontwikkeling, die voor persoonlijke groei kan zorgen, kan coaching met paarden een belangrijke stap zijn. Ook daarvoor kunt u terecht bij de Spiegelende Coach.